Dezynfekcja

Javel tabletki

Produkt do dezynfekcji powierzchni, przedmiotów i sprzętów w pomieszczeniach szpitalnych i laboratoryjnych, dezynfekcji ogólnej w zakładach gastronomicznych i placówkach użyteczności publicznej.

Placówki publiczne i prywatne, gastronomia

 

Proces dezynfekcji rozpoczynać po uprzednim umyciu powierzchni i sprzętów. Podczas dezynfekcji powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi (krew, mocz) wydziela się szkodliwy chlor.

Należy stosować w pomieszczeniach o dobrej wentylacji.

Drobnoustroje giną po 15 min czasu działania.

Należy pamiętać o dokładnym spłukaniu wodą po zabiegu odkażania.

 

Produkt przeznaczony do stosowania w przemyśle spożywczym.

 

Przykłady bieżącej dezynfekcji - roztwór w 10 litrach wody:

 

- powierzchni, podłóg w gospodarstwie domowym 1-2 pastylki,

- urządzenia i naczynia kuchenne, blaty i lady gastronomiczne - 2 pastylki,

- urządzenia sanitarne i kanalizacyjne, kratki ściekowe - 4 pastylki,

- kabiny prysznicowe, wanny, szatnie, pojemniki na odpady - 10 pastylek.

 

 

Do użytku w placówkach służby zdrowia

 

Roztwory użytkowe przygotowywać bezpośrednio przed użyciem.

 

A. Do powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi

1 tabletka + 1,5 litra wody = 1000 ppm (0,1% akt. chloru) B, F, V

B. Do powierzchni nie zanieczyszczonych substancjami organicznymi

2 tabletki + 1,5 litra wody = 2000 ppm (0,2% akt. chloru) B, Tbc, F, V

C. Do odkażania powierzchni zanieczyszczonych substancjami organicznymi

6 tabletek + 1,5 litra wody = 6000 ppm (0,6% akt. chloru) B, Tbc, F, V

D. Do odkażania zanieczyszczeń miejscowych - zalewanie rozlanej krwi, wydzielin, itp.

10 tabletek + 1,5 litra wody = 10000 ppm (1% akt. chloru) B, Tbc, F, V

 

A, B, C, D - czas działania 15 min.

 

E. Dezynfekcja sprzętu zanieczyszczonego substancjami organicznymi

6 tabletek + 1,5 litra wody = 6000 ppm (0,6% akt. chloru) 15 min.

4 tabletki + 1,5 litra wody = 4000 ppm (0,4% akt. chloru) 30 min.

Wykazuje właściwości wirusobójcze wobec wirusa polio - 1 tabletka + 2,5 litra wody = 560 ppm.

 

Stężenie NaDCC  0,18%  0,36%  0,7%  1,0%  1,8%
Stężenie akt. chloru  1000 ppm =0,1%  2000 ppm =0,2% 4000 ppm =0,4%  6000 ppm =0,6%  10000 ppm =1,0%
Spektrum  B, F, V  B, Tbc, F, V   B, Tbc, F, V   B, Tbc, F, V   B, Tbc, F, V
Ilość tabletek      Ilość wody (w litrach)
1  1,5  0,7 0,4 0,2  0,1
2  3,0  1,5 0,7 0,5  0,3
3  4,5  2,2 1,1 0,7  0,4

 

 

Karta charakterystyki

WSTECZ