Weterynaria i rolnictwo

Ban Art Supermax

Zasadowy płynny środek do mycia i dezynfekcji instalacji udojowych, schładzarek do mleka oraz innych urządzeń mleczarskich, przeznaczony dla użytkowników profesjonalnych.

- Skutecznie myje i dezynfekuje

- Łagodny dla instalacji

- Niepieniący

Sposób użycia:

1. Opróżnić instalację z mleka.

2. Przeprowadzić płukanie wstępne wodą o temperaturze 40-45 °C.

3. Odmierzyć odpowiednią ilość środka i przeprowadzić mycie zasadnicze w temperaturze 60-85 °C.

4. Czas mycia zasadniczego i dezynfekcji 7-10 minut. Upewnić się, że temperatura mycia zasadniczego nie spada poniżej 40 °C.

5. Wypłukać instalację czystą, zimną wodą.

 

Dozowanie: Rozcieńczyć 50 ml środka w 10 L wody przy przemiennym myciu instalacji. W pozostałych przypadkach dozować 50-80 ml środka na 10 L wody w zależności od indywidualnych uwarunkowań.

Stosować wyłącznie w dobrze wentylowanych pomieszczeniach.

Środki ostrożności: Nie jeść i nie pić podczas stosowania produktu.

Chronić przed dziećmi.

Magazynowanie: Przechowywać w szczelnie zamkniętym, oryginalnym opakowaniu w temperaturze od 5-30 °C. Chronić przed nasłonecznieniem i wysokimi temperaturami.

Postępowanie z odpadami produktu i opakowaniem:

Nie usuwać do kanalizacji. Nie dopuszczać do zanieczyszczenia wód powierzchniowych i gruntowych. Opróżnione opakowanie umyć wodą.

Poddać systemowi segregacji i recyklingu tworzyw sztucznych.

Okres trwałości: 12 miesięcy od daty produkcji.

Data produkcji i numer serii podane na opakowaniu.


WSTECZ